कुनै कम्प्युटर वा ब्रेल नोट-टेकरको प्रयोग गरेर BRF फाइल डाउनलोड गर्न, कृपया तलको चरणहरू पूरा गर्नुहोस्। कृपया याद राख्नुहोस् ट्याबलेट वा स्मार्टफोनमा BRF फाइलहरू डाउनलोड गर्दा उक्त चरणहरू काम लाग्दैन।

  1. तपाईंको खातामा लग गर्नुहोस्

  2. सर्च बक्सको प्रयोग गरेर कुनै पुस्तक खोज्नुहोस्

  3. पुस्तकको नाम चयन गर्नुहोस्

  4. डाउनलोड फर्म्याट ड्रप डाउन (कम्बो) बक्सबाट BRF चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि डाउनलोड बटनमा थिच्नुहोस्

  5. यदि फाइल खोल्ने वा बचत गर्ने भनेर सोधेमा, कृपया तपाईंले बचत गर्नुहोस् लाई रोज्नुहोस्, त्यसपछि आफूले सजहै भेटाउन सक्ने स्थान चयन गर्नुहोस्

नोट: धेरैजसो वेब ब्राउजरहरूले पूर्वनिर्धारित तवरमा फाइलहरू डाउनलोड फोल्डरमा बचत गर्छ।

Audience
सदस्य
Help Topics
सदस्य – पुस्तकहरू डाउनलोड गर्ने र पढ्ने