DAISY तथा BRF भनेको पहुँचयोग्य सामाग्रीहरूको डिजिटल फर्म्याट हो (DAISY भन्नाले डिजिटल पहुँचयोग्य सूचना प्रणाली, तथा BRF को पूरा अर्थ ब्रेल रेडी फर्म्याट हो)।

  • DAISY मा फर्म्याट गरिएको पुस्तकहरूलाई अडियो मात्रका रूपमा वा अडियोमा पढेर सँगै शब्दहरूलाई हाइलाईट गर्न पनि सकिन्छ। यदि तपाईंले अडियो मात्र चाहेमा, तपाईंले हाम्रो DAISY अडियो डाउनलोड फर्म्याट रोज्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पुस्तक सुन्न चाहनुहुन्छ र शब्दहरू स्क्रिनमा हाइलाईट गर्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो DAISY पाठ वा छवि सहितको DAISY फर्म्याट रोज्नुहोस्। तपाईंलाई उक्त फाइलहरू पढ्न सफ्टवेर वा कुनै मोबाइल एप्लिकेशनको खाँचो पर्नेछ।
  • BRF एउटा डिजिटल ब्रेल फाइल हो जसलाई रिफ्रेसेबल ब्रेल डिस्प्ले डिभाइस तथा अन्य सहायक प्रविधि सफ्टवेरद्वारा पढ्न सकिन्छ। तपाईंलाई सङ्कुचित वा असङ्कुचित ब्रेल चाहिन्छ भनेर तपाईंले आफ्नो खाताको रुचिहरूमा रोज्न सक्नुहुन्छ।

हाम्रो पुस्तकहरू पढ्न सक्ने सफ्टवेरका बारेमा थप जानकारीका लागि, यहाँ जानुहोस्: रिडिङ टूल्स

Audience
सदस्य
Help Topics
सदस्य – पुस्तकहरू डाउनलोड गर्ने र पढ्ने