हामी बूकशेयर वेबसाइटमा आउने सबैजनाको अनुभव राम्रो रहोस् भन्ने चाहन्छौं। सर्वोत्तम अनुभव प्रदान गर्ने बारेमा विचार गर्दा, हामी वेब सामाग्री पहुँचयोग्यता मार्ग-निर्देशिका (WCAG) 2.0 को सहारा लिन्छौं। उक्त मार्ग-निर्देशिकाले वेबलाई अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि अझ बढी पहुँचयोग्य र सबैका लागि प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउने तरिकाबारे बताउँछ, जसको कारण सम्भव भएसम्म व्यापक मात्रामा श्रोताले वेबमा भएको सामाग्रीमा पहुँच पाउन तथा अन्तरक्रिया गर्न सक्नेछन्। उदाहरणको लागि, मार्ग-निर्देशिकाले साइटहरूमा किबोर्ड-मात्र प्रयोगकर्ताहरूले साथै सहायक प्रविधि जस्तै ब्रेल रीडर तथा स्क्रिन म्याग्निफायरहरू प्रयोग गर्ने मानिसहरूले पनि सहजै उपयोग गर्न सक्ने बनाउन सहायता पुर्याउँछ। मार्ग-निर्देशिकामा वेब सामाग्री पहुँचयोग्यता तीन तहमा हुन्छ (A, AA तथा AAA)। हामीले बूकशेयर वेबसाइटको लक्ष्य स्वरूप तह AA छानेका छौं, अर्थात हामीले तह A र AA को सम्पूर्ण मापदण्ड पूर्णतया पूरा गरेका छौं। सम्भव भएको स्थितिमा, हामीले तह AAA मापदण्ड पनि पूर्ति गरेका छौं। हामीले तपाईंलाई मूल्याङ्कनका लागि र बूकशेयर साइटको प्रयोग गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी सहजै भेटाउन सक्ने गरि राखेका छौं।