हरेकले पढ्ने मौका पाउनु पर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमान अनुसार, 285 मिल्यन मानिसहरूले आँखा देख्दैनन्, जसमध्ये 90% विकासशील राष्ट्रहरूमा बास गर्छन्। अझ धेरै मानिसहरूमा पढ्न बाधा उत्पन्न गर्ने सिकाइ तथा शारीरिक अपाङ्गताहरू पाइएको छ। पढ्नमा यस्तो बाधाले गर्दा अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्न, काम पाउन, र समाजमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गर्दछ।

बूकशेयर® एउटा इ-पुस्तक पुस्तकालय हो जसले पढ्न सहज बनाउँछ। अपाङ्गता भएका मानिसहरूले पुस्तकहरू अडियो, ब्रेल, तथा अन्य पहुँचयोग्य फर्म्याटहरूमा पढ्न सक्छन् तथा उनीहरूका लागि उपयुक्त हुने प्रकारले अनुकूल गर्दै लैजान सक्छन्। प्रकाशकहरूसँगको सहकार्य तथा स्वयमसेवकहरूको सहयोगमा, बूकशेयरले विश्वको सबभन्दा ठूलो इ-पुस्तकहरूको सङ्कलनलाई पहुँचयोग्य फर्म्याटहरूमा उपलब्ध गराउँछ। योग्य अपाङ्गताहरू भएका मानिसहरूलाई सदस्यता निःशुल्क छ।

बूकशेयर भनेको बेनिटेक, एउटा गैर-सरकारी संस्थानको पहल हो जसले समुदायहरूलाई सामाजिक भलाईका लागि सफ्टवेरद्वारा सशक्त बनाउने काम गर्दछ। सन् 2001 देखि, बूकशेयरले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई उनीहरूका लागि उपयुक्त हुने प्रकारले पढ्न सहायता गरेको छ। आज, बूकशेयरले 70 भन्दा धेरै देशहरूका लाखौं अपाङ्गता भएका मानिसहरूमा सेवा पुर्याउँछ।

के तपाईं आफ्नो देशमा बूकशेयर ल्याउन चाहनुहुन्छ? साझेदारीबारे थप जानकारी पाउनुहोस्